Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö-palvelu

Palvelumme sisältää

Turvallisuuskatselmoinnin ja riskikartoituksen

Pelastussuunnitelman laadinnan ja ylläpidon

Poistumisturvallisuuskoulutuksen

Turvallisuuspäällikkönä vastaamme, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat määräysten mukaiset, sekä taloyhtiön lakisääteiset turvallisuusasiakirjat ovat ajan tasalla.

Vastaamme pelastussuunnitelman sisällöstä ja suunnitelman vuosittaisesta päivityksestä  (sis. vuosittainen riskienarviointi).

Laadimme taloyhtiölle riskienhallinta suunnitelman osana pelastussuunnitelmaa, turvallisuuskatselmoinnin ja riskikartoituksen pohjalta.

Konsultoimme asukkaiden ja hallituksen välistä turvallisuusviestintää turvallisuustilanteessa tapahtuvista muutoksista ja kehitysehdotuksista

Pelastussuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä on vastuussa kiinteistön omistaja/haltija.

Lain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöihin.

Pelastuslaki velvoittaa taloyhtiötä lisäksi omatoimiseen varautumiseen.

Turvallisuus muodostuu monista ennaltaehkäisevistä toimista, sekä toimenpiteistä.